PONDBLOK 200 GRAM 3500 LITER CAP.

 17,65 Incl. BTW

PONDBLOK 200 GRAM 3500 LITER CAP.

 17,65 Incl. BTW

Toch nog vragen?

Bel me terug!


  Product beschrijving

  PONDBLOK 200 GRAM 3500 LITER CAP.

  Wat is de “Water Cleaner”

  Voordelen

  • Voor Gezonder water
  • Verbeterd de helderheid van het water
  • Verwijdert stank van verrotting
  • Men hoeft minder vaak water vervangen
  • Verbeterd doeltreffendheid van het filter
  • Gezondere vissen en minder infecties
  • Hogere bezettingsdichtheid
  • Verminderd toxiciteit
  • Verminderd reactieve fosfor
  • Volledig natuurlijk en milieu vriendelijk

  Hoe kunt u de Water Cleaner te gebruiken?

  • Ondanks dat het niet noodzakelijk is, is de werking/ het resultaat het snelst wanneer er wordt begonnen met een schone vijver of aquarium om de beste resultaten te behalen
  • Dosering voor aquariums: 1?stukje behandelt ongeveer 50 liter water.
  • Dosering voor vijvers: 1 blok/kg behandeld ruim 17000 liter water
  • Plaats de Water Cleanser waar de sterkste stroming aanwezig is
  • Hang het blok minmaal 2,5 cm vanaf de bodem in de lijn met het filter

  Wat is de Water Cleaner

  Microbiologische matten en toegevoegde microben, de Water Cleaner is het beste te omschrijven als een microbiologisch cultuur blok .

  Als u de Water Cleaner onder een sterke microscoop zou bekijken zou u zien dat het bestaat uit miljoenen haarvaatjes die van de ene kant naar de andere kant uitstrekken.

  Deze haarvaatjes zijn de ultieme basis voor alle organismes die nodig zijn om de gezondheid van het water in stand te houden.

  De Water Cleaner bevat ook de benodigde sporenelementen om alle microben te laten bloeien en functioneren naar het beste van hun kunnen.

  Daarnaast bevat het ook de sporenelementen die nodig zijn voor de voortplanting van Archea microben en de Bacillus bacterie.

  De gezondheid van iedere water omgevin,g zoals rivieren, meren, vijvers en aquaria hangt af van microscopische organismen, die water reinigen door nitrificatie- en de- nitrificatieprocessen. Gezond en actief microbiologisch leven maakt gezond water.

  Verschillende organismes zijn verantwoordelijk voor verschillende fases van het nitrificatieproces.

  De natuur voorziet een milieu voor alle soorten organismen, voornamelijk in de vorm van waterrijke gebieden. In veel situaties is de balans in deze gebieden verstoord door vervuiling of het verwijderen of verloren gaan van de natuurlijke omgeving.

  Wanneer dit voorkomt, worden de organismen overweldigd en stort de gezondheid van het water in.

  De Water Cleaner wordt een veilige thuishaven voor de organismen waarin ze in grote getale kunnen vermenigvuldigen.

  Hierdoor wordt de natuurlijke balans hersteld en de gezondheid van het water hersteld. In Aquariums zijn biologische filters nodig om de natuurlijke omgeving na te bootsen.

  In deze filters zijn mediums zoals bio ballen geplaatst als voedingsbodem voor de organismen.

  Deze mediums zijn goed en kunnen prima samen met de Water Cleaner gebruikt worden, echter bevatten ze niet de sporenelementen die nodig zijn om de organismen gezond te houden en te laten vermenigvuldigen.

  Bovendien hebben ze een duidelijk kleinere draagkracht.

  Een Water Cleaner blok kan 10.000 keer meer organismen ondersteunen per vierkante centimeter dan ieder ander medium, waardoor het een zichtbare microbi?le mat vormt.

  Een microbi?le mat is een Multi gelaagd blad van micro organismen dat met het blote oog gezien kan worden.

  Omdat een microbi?le mat de eigenschap heeft bijna alle afvalstoffen weer als voedsel te hergebruiken, is het de eigen manier van de natuur om water te behandelen en vervuiling op te ruimen zonder de bijwerkingen die komen van chemische behandelingen.

  De Water Cleaner is geen kant en klare voorziening van microben en bacteri?n, het functioneert puur als een voedingsbodem voor natuurlijke organismen.

  We weten dat in sommige situaties de mens alle organismen heeft uitgeroeid in een watergebied en in zo een situatie moet er eerst een oorzaak bevestigd worden.

  Die oorzaak moet eerst behandeld worden met daaropvolgend het herintroduceren van organismen.

  Het herintroduceren kan een snelle schoonmaak zijn, echter wanneer het niet correct gedaan wordt, kan het later problemen veroorzaken. De Water Cleaner gebruiken is ideaal omdat het de natuurlijke organismen versterkt in een bepaald gebied.

  Hoe werkt de Water Cleaner?

  Archaea microben en bepaalde Bacillus Spp. Bacteri?n consumeren organische oli?n en houden op die manier het water schoon.

  Al het organisch materiaal produceert in zekere mate organische oli?n welke diverse doeleinden hebben.

  Deze oli?n zijn voedsel voor vele dingen in de natuur, inclusief algenbloei en ziektemakende bacteri?n.

  Hoe controleert dit proces algenbloei?

  Algenbloei voeden zich voornamelijk door afbraakstoffen van organisch materiaal in water zoals vis uitwerpselen, overgebleven visvoer of van alles wat in het water gestorven kan zijn.

  In het natuurlijke nitrificatie proces zet de nitrosomonas bacterie ammoniac om in nitriet, waarop de Nitrobacter bacterie het nitriet omzet naar nitraat.

  Vervolgens verwijderen de Archaean microben en de Bacillus bacteri?n de organische olie, wat door Fosfaat gebruikt wordt waardoor Fosfaat biologisch onbruikbaar is als voedsel voor algen.

  Dus doordat de Water Cleaner de microben en bacteri?n huisvest en beschermt die organische oli?n afbreken, is de Fosfaat ongevaarlijk en ongeschikt als voedsel voor algen.

  Waarom kunnen de Archaea microben en Bacillus bacteri?n dit niet zonder de Water Cleaner?

  Ondanks dat eerdergenoemde microben en bacteri?n organische oli?n kunnen consumeren, bevatten deze oli?n niet de juiste sporenelementen om deze microben en bacteri?n te ondersteunen en te laten vermenigvuldigen.

  De Water Cleaner is speciaal ontwikkeld om deze groep microben en bacteri?n te voorzien van de juiste sporenelementen en het juiste milieu om te kunnen koloniseren en vermenigvuldigen. Waarom verlaagt dit proces de kans op ziekte en biedt het de ruimte op een hogere bezettingsdichtheid?

  Omdat de organische oli?n die ontstaan tijdens het nitrificatieproces de hoogste voedingswaarde hebben voor algen en ziekmakende bacteri?n.

  Dus het verwijderen van de oli?n geeft het water de mogelijkheid op een hogere bezettingsdichtheid van vissen met een minimale kans op uitbraak van ziekten.

  Testen in Australi? lieten een vermindering van de E coli bacterie zien van 1200 ppm naar 150 ppm in grote meren, waar de standaard 350 ppm is. Wanneer de Water Cleaner in uw systeem gesetteld is zult u de volgende voordelen hebben:

  • Minder verwisseling van water nodig
  • Reinigen van de filter is minder vaak nodig
  • Gezonder water en gezondere vissen met minder infecties
  • Oxygenatie van het bodemoppervlak
  • Hogere bezettingsdichtheid
  • Meer plezier en minder stress.

  Curtin universiteit studie’s hebben laten zien dat bij gebruik van Water Cleaner in aquariums, de dood van vissen met 27% verminderd terwijl bezettingsdichtheid met 31% was verhoogd.

  flocculatie, antibiotica, UV licht vervuiling en volkvorming van zware metalen

  GEBRUIK NOOIT floculatie tezamen met Water Cleaner!

  Floculatie gebruikt voor aquariums bevatten legeringen die een slechte reactie hebben met Water Cleaner waardoor het water direct vies wordt.

  Antibiotica en UV lampen werken op alle organismen en zullen daardoor de werking van Water Cleaner hinderen.

  Waarom is Water Cleaner een beter alternatief?

  Alle bacteri?n en microben in het water hebben een functie, echter door extreme vervuiling kunnen ze de afvalstoffen niet bijbenen.

  De mens heeft, in een poging dit te corrigeren, een methode ontwikkeld waarbij vele bacteri?n gedood worden die van nature nuttig zijn in het nitrificatie proces, en daardoor juist algengroei en ziekmakende bacteri?n vrij spel gegeven.

  Water Cleaner ondersteund deze bacteri?n wanneer het nodig is en herstelt zo de natuurlijke balans.

  Water Cleaner speelt een cruciale rol door het voorzien van cruciale sporenelementen voor bacteri?n en microben zodat deze het nitrificatie proces op volle sterkte in gang kunnen brengen en houden. Dat terwijl de biologische zuurstof behoefte en chemische zuurstof behoefte met 50% wordt verlaagd. Wanneer het nitrificatieproces op zijn top werkt, fungeert dit als een natuurlijke antibiotica voor ziekmakende bacteri?n.

  Water Cleaner verzekerd dat de microben en bacteri?n het proces op hoge kracht vol kunnen houden.

  Floccutanten, antibiotica en UV lampen leveren een snelle oplossing door het doden van bacteri?n en microben maar veroorzaken grotere problemen in de toekomst.

  Bodem oxygenatie

  Bodem oxygenatie is een cruciaal onderdeel van een gezond water systeem en helpt met het voorkomen van vervuiling door de natuurlijke toxische dode zone.

  De- oxygenatie van het bodemoppervlak gebeurt wanneer watergebieden overvallen worden met organisch afval. De natuurlijke bacteri?n verantwoordelijk voor het nitrificatieproces hebben dan meer zuurstof nodig dan beschikbaar is.

  Vervolgens wordt het tekort aan zuurstof uit de bodem gehaald, waardoor de dode zone in de bodem voor meer vervuiling zorgt.

  Hoe zorgt Water Cleaner voor re-oxygenatie van de bodem?

  Water Cleaner stop niet direct zuurstof in de bodem maar verlaagt de biologische en chemische zuurstof behoefte met 50% terwijl het geleidingsvermogen met 100% verbeterd.

  Dit zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte in het water op een natuurlijke manier wordt hersteld en overtollig zuurstof door de bodem kan worden opgenomen.

  Trials hebben uitgewezen dat een klein beetje oxygenatie door de Archaea microben in de bodem voldoende is om als buffer te fungeren voor afvalstoffen vanuit de dode zone.

  Dit zorgde ervoor dat de stank bij laag water in kanalen weg trok bij gebruik van Water Cleaner.

  Water Cleaner is bewezen compleet veilig te zijn in zowel zoet als zout water.

  Hiervoor zijn 11 jaar lang testen en studies uitgevoerd en tijdens deze periode is er nooit schade gevonden aan vissen, koraal, spons, schaaldieren of kikkers.

  In 2009 heeft de Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) Water Cleaner geclassificeerd als een non- chemisch product omdat het niet kapot maakt,verdoofd, afweert of binnendringt bij de voeding van algen of waterleven en het product lekt geen sporenelementen in het water.

  Algemeen overzicht van Water Cleaner:

  • Lekt geen sporenelementen in het water

  PONDBLOK 200 GRAM 3500 LITER CAP.